Spoločnosť (*)

Meno a priezvisko (*)

Ulica a popisné číslo (*)

PSČ a Mesto (*)

Krajina (*)

Váš E-Mail (*)

Telefón (*)

Vaša správa (*)

Vaša správa (*)

MINAT MODUL s.r.o.
Rudohorská 33,
974 11 Banská Bystrica

IČO:  46 397 922
DIČ: 2023358557
IČ DPH: SK2023358557

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo: 20990/S, Oddiel: Sro

Süleyman Minat
Generálny riaditeľ

Mobil: +421 948 061 206 (WhatsApp)
Email: minat@minat.sk